Agora Smartphone add-on

Rešenja za organizacije sa članstvom

Agora smartphone add-on je dodatak za iOS i Android operativne sisteme koji nadograđuje funkcionalnost osnovnog E-members rešenja.

Agora Loyalty add-on

Rešenja za organizacije sa članstvom
Agora Loyalty add-on je Android aplikacija koja nadograđuje funkcionalnost osnovnog E-members rešenja sa mogućnošću pružanja, odnosno praćenja Loyalty programa.

Agora e-members rešenje

Rešenja za organizacije sa članstvom
OneWay Agora e-members je kompletno rešenje za evidenciju, upravljanje i komunikaciju sa članovima, za organizacije kojima je u fokusu rad sa članovima.