Pregled parking zona, garaža, slobodnih parking mesta. Određivanje trenutne parking zone i automatsko plaćanje i produženje parkiranja putem SMSa. Praćenje preostalog vremena. Dva tipa alarma. Lista parkirališta.

Search