Lako kreiranje Porudžbina kupaca na lokaciji kupca kroz jednostavan i minimalistički interfejs bio offline ili online.
  • Automatsko popunjavanje Porudžbine kupaca kroz automatski popunjene proizvode i količine dobijene analizom istorije porudžbine kupca, sa mogućnošću lake izmene automatski ponuđenih vrednosti.
  • Definisanje rejona Prodavca kroz definiciju Dodeljene/Dozvoljene/Nedozvoljene lokacije Kupca sa geolokacijom i rutiranjem
  • Definisanje linija proizvoda za Kupce kroz definiciju Podrazumevanih/Dozvoljenih/Nedozvoljenih proizvoda
  • Integracija sa postojećim ERP rešenjem i analiza kroz definiciju proizvoda (šifra, naziv, rok trajanja, bar-kod)
  • Integracija sa postojećim ERP rešenjem kroz export podataka u odgovarajućem formatu za import u ERP ili generisanje Porudžbina direktno kroz poziv funkcija ili web servisa
  • Proširenje na Planiranje isporuke i optimizaciju ruta kao i obradu Povraćaja