Rešenje za Prodaju i Finansije Parking kontrole Parking servisa Beograd sa integracionim servisima. Pokriva širok spektar funkcionalnosti:
  • Matični podaci komitenata
  • Matični podaci Povlašćenih parkirnih karata
  • Prodaja
  • Blagajna
  • Korisnička podrška
  • Pazar kontrolora
  • Procedura opominjanja
  • PDV izveštaji
  • Ugovori
  • POS aplikacije