Rešenje za Pravnu službu Parking servisa Beograd sa integracionim servisima. Rešenje pokriva širok opseg funkcionalnosti:
  • Sudski predmeti
  • Predmeti izvršenja
  • Parnice
  • Prinudna naplata
  • Izvršitelji
Integracioni servisi omogućavaju:
  • Komunikaciju sa Izvršiteljima automatski sa periodičnim izveštajima o tekućem stanju predmeta kako bi se prevazišle situacije plaćanja dugovanja i kod izvršitelja i u preduzeću.
  • Procena troškova predmeta analizom istorije stavrnih troškova
  • automatska komunikacija i razmena podataka sa Komorim izvršitelja u procesu dodele predmeta i dostavljanja potrebnih spisa