Rešenje za jednostavno naručivanje povlašćenih parkirnih karata za stanare zoniranog područja Beograda. Rešenje integriše zahteve krajnjih korisnika sa internom aplikacijom za Prodaju i Finansije i ostalim državnim institucijama u cilju automatskog odobravanja zahteva i njihovog prosleđivanja internoj aplikaciji Korisničkog servisa u situacijama kada automatska obrada nije moguća. Jednostavan korisnički interfejs za jedan od najkompleksnijih algoritma obrade podataka koji osigurava poštovanje odluka Skupštine Grada i online proveru sa odgovarajućim bazama podataka, zajedno sa automatskom obradom uplata i interfejsom ka internoj aplikaciji.

Search