OneWay Agora e-members je kompletno rešenje za evidenciju, upravljanje i komunikaciju sa članovima, za organizacije kojima je u fokusu rad sa članovima. Rešenje je primenjivo za poslovne organizacije ali i za političke partije/stranke, kao i za državnu upravu i jedinice lokalne samouprave. Rešenje pokriva tri glavne delatnosti ovakvih organizacija:
  • Ljudi (korisnici/članovi/funkcioneri)
  • Organizaciju ovih podataka u hijerarhijskoj strukturi
  • Komunikaciju sa svima njima
Uz responsive web dizajn i modernu, brzu i pouzdanu bazu podataka i sistem izveštavanja Agora je rešenje koje skoro dve decenije funkcioniše na tržištu organizacija koje su okrenute ka svojim članovima.