Agora smartphone add-on je dodatak za iOS i Android operativne sisteme koji nadograđuje funkcionalnost osnovnog E-members rešenja. Omogućava pristup WEB portalu organizaije iz samostalne aplikacije na mobilnom telefonu, kao i pristup informacijama sa Socijalnih mreža, Anketama i centralnom kalendaru organizacije uz mogućnost slanja Push notifikacija. Informišite svoje korisnike/članove/funkcionere sa najvažnijim vestima i proverite njihovo mišljenje o najnovijim temama! Ovo je takođe i smartphone aplikacija za zadavanje zadataka terenskim aktivistima integrisanim sa zadavanjem zadataka od strane Supervizora i praćenjem izvršenja online koja ima i mogućnost offline/online rada u situacijama kada internet konekcija nije dostupna