BI portal za analizu dnevnih transakcionih podataka Prodaje, Zaliha i Nabavke za maloprodajne lance. Omogućava kalkulaciju i analizu sledećih KPI:
  • Prodaja: Neto promet, Povraćaji, Popusti, Marža, Broj računa, Prodatih količina.
  • Zalihe: Vrednost, Obrt zaliha, Količina, Broj artikala, "Mrtve" zalihe, "Nagomilane" zalihe.
  • Nabavka: Vrednost nabavke, Vrednost rabata, Fakturna vrednost